Vzduchotechnika

Odsávacia technika sa využíva v závodných veľkokuchyniach ale aj v domácnostiach na odsávanie pár, v prašnom prostredí dielní či iných výrobných priestoroch, v reštauráciách a i. Zabezpečujeme odvetranie priestorov a výrobu digestorov. Kód produktu – DI- 10

 

Cenová ponuka :

[w2contactform]

Related Products