Porovanie nerezu, železa a dreva

V nasledujúcej tabuľke máte možnosť porovnať vstupné náklady ako aj  náklady na  údržbu zábradlí, brán a iných produktov  z nerezovej oceľe, železa a dreva.

   MATERIÁL ANTIKOR ŽELEZO DREVO
Stabilita stabilný, trieda oceľ stabilný nestabilný
Trvácnosť doživotná 25 rokov maximálne 15 rokov
Údržba žiadna náter morenie , náter, lak
Základná cena 100 € / 1bm 85 € / 1bm 95 € / 1bm
Náter základný 0 € / 1bm 5 € / 1bm 10 € / 1bm
Náter po 5 rokoch 0 € / 1bm 0 € / 1bm 10 € / 1bm
Náter po 10 rokoch 0 € / 1bm 5 € / 1bm 10 € / 1bm
Náter po 15 rokoch 0 € / 1bm 5 € / 1bm nové zábradlie  100 € / 1bm
Náter po 20 rokoch 0 € / 1bm 5 € / 1bm 10+10 € / 1bm
CENA 100€ / 1bm 105€ / 1bm 245 € / 1bm

*1bm = bežný meter